Διαμαγνητική Αντλία

Διαμαγνητική Αντλία

Η διαμαγνητική αντλία αντιπροσωπεύει την κύρια οργανική εξέλιξη στον τομέα της μη επεμβατικής ιατρικής αποκατάστασης. Χρησιμοποιείται για τη διεξαγωγή διαμαγνητικής θεραπείας, μέσω της επιλεκτικής αλληλεπίδρασης στους διαφορετικούς βιολογικούς ιστούς μαγνητικών πεδίων υψηλής έντασης (2 Tesla) και μαγνητικών πεδίων χαμηλής συχνότητας (7 Hz) που παράγονται από τη διαμαγνητική αντλία.

Ο διαμαγνητισμός είναι ένα είδος μαγνητισμού όπου τα υλικά αντιτίθενται στην κατεύθυνση των μοριακών τους συστατικών έναντι των εφαρμοσμένων μαγνητικών πεδίων, λαμβάνοντας μια απωθητική δύναμη. Ο διαμαγνητισμός είναι μια ιδιότητα, λόγω της φύσης τους, σωματικών υγρών, κυτταρικών δομών και υποδομών και πολλών φαρμακολογικών μορίων. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει πολύ γρήγορες, αποτελεσματικές και επιλεκτικές βιολογικές επιδράσεις.

Κάθε παθολογία εξελίσσεται με έναν συγκεκριμένο τρόπο και πρέπει να προσαρμόζεται στη θεραπεία για να είναι άμεσα και αποτελεσματικά η τελευταία. Η διαμαγνητική θεραπεία επιτρέπει μια διαδικασία προσαρμογής των μηχανισμών δράσης της στην ανατομική και παθολογική φάση της κυτταρικής βλάβης.

Η διαμαγνητική θεραπεία, που ονομάζεται επίσης MDA (Μοριακή Διαμαγνητική Επιτάχυνση), είναι:

  • μια μη επεμβατική και εντελώς ανώδυνη θεραπεία.
  • μια θεραπεία προσαρμοσμένη στην αναπτυσσόμενη πολυπλοκότητα της παθολογίας.
  • μια τεχνική παρέμβασης που εφαρμόζεται αμέσως μετά το τραύμα ή στις προ- και / ή μετεγχειρητικές φάσεις.
  • μια τεχνική που επιτρέπει την επέμβαση στο κατεστραμμένο δέρμα (έλκη κατάκλισης, διαβητικό πόδι, μετεγχειρητικά τραύματα) χωρίς να χρειάζεται άμεση επαφή με το δέρμα.
  • μια τεχνική που επιτρέπει την επέμβαση σε περίπτωση παρατεταμένης ακινητοποίησης (απευθείας σε επίδεσμο, αγκύλες, γύψο) χωρίς να χρειάζεται άμεση επαφή με το  δέρμα
  • μια τεχνική ικανή να διοχετεύει φάρμακα χωρίς τη χρήση βελόνων ή ηλεκτρικού ρεύματος με τεράστιο πλεονέκτημα για τον ασθενή από την άποψη της άνεσης και της επαναληψιμότητας της παρέμβασης.
antlia
antlia
antlia