CTU SHOCKWAVE THERAPY

CTU SHOCKWAVE THERAPY

Το μηχάνημα CTU Shockwave Therapy αποτελεί μία σημαντική εξέλιξη στην θεραπεία ορισμένων παθολογιών του μυοσκελετικού συστήματος.

Πρόκειται για μια μη επεμβατική τεχνική με άμεσα αποτελέσματα.

Οι βασικές θεραπευτικές της ενδείξεις είναι:

  • Αποκατάσταση και επαναφορά των διαδικασιών επιδιόρθωσης των οστών σε περιπτώσεις καθυστερημένης ανάπλασης ή ψευδάρθρωσης.
  • Όταν μια μυική βλάβη μετατρέπεται σε ινώδη ή/και ασβεστοποιημένο ιστό κατόπιν μυικής καταπόνησης ή ρήξης.

  • Σε τενοντοπάθειες (ειδικά χρόνιες) ή σύνδρομα υπέρχρησης.

Η αποτελεσματικότητα στην θεραπεία τενόντων έχει επεκτείνει την χρήση του μηχανήματος σε όλους τους ινώδεις ιστούς που έχουν δημιουργηθεί ως συνέπεια τραυματισμού ή της νόσου Dupuytren.

Η θεραπεία με Διαμαγνητικό Shockwave είναι σημαντική διότι:

  • Καθυστερεί ένα πιθανό χειρουργείο

  • Μειώνει ή περιορίζει σημαντικά την κατανάλωση φαρμάκων

  • Έχει πολύ γρήγορα αποτελέσματα

  • Μειώνει τον συνολικό χρόνο θεραπείας

  • Δεν έχει σχεδόν καμία παρενέργεια

Μηχανισμός Λειτουργίας και Βιολογικές Επιδράσεις

Το CTU S-Wave έχει έναν καινοτόμο διαμαγνητικό σύστημα: χρησιμοποιεί μαγνητικό πεδίο υψηλής έντασης και χαμηλής συχνότητας με υψηλές διαβαθμίσεις, που μπορούν να προκαλέσουν τροποποιήσεις σε μαλακούς και σκληρούς βιολογικούς ιστούς.

Το CTU S-Wave αποφεύγει την καταστροφική κοιλοποίηση που δημιουργούν άλλα Shockwaves.

Λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο: αντί να προκαλεί βλάβες στους ιστούς για να κιητοποιήσει την διαδικασία αναγέννησης, δημιουργεί μια στοχευμένη βιο-αναγεννητική διαδικασία στο μυοσκελετικό σύστημα, όταν είναι απαραίτητο να μειωθεί η τοπική φλεγμονή και η νεο-αγγειογένεση.

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς πως η θεραπεία με Διαμαγνητικό Shockwave αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης θεραπευτικής διαδικασίας, όπου επιβάλλεται να λαμβάνονται υπόψιν και να αξιολογούνται πολλαπλές παράμετροι της υγείας του ασθενούς.

shockwave
shockwave
shockwave